Vikten av att se ordentligt

Det finns flera dolda aspekter av integration som man kanske inte alltid tänker på. Många som kommer till Sverige vill också hjälpa till i sina gamla hemländer. Något som för de allra flesta svenska föräldrar och barn ter sig som självklarheter kanske inte är det om man är fattig. Ett sådan exempel är barn som inte får allt de behöver för att klara sig i skolan, till exempel glasögon.

Att se illa och kämpa med läsning och liknande kan resultera i hemsk huvudvärk och svårigheter med koncentrationen, vilket såklart gör det väldigt svårt att ta till sig information och utveckla sig.

Ett enkelt sätt att råda bot på det här att man identifierar skolor med barn som är i riskzonen utför enkla synundersökningar. Med dessa kunskaper kan man upptäcka problem och behov hos många. Om behovet finns enligt lärarens undersökning så skickas de vidare med en remiss till sjukhuset där de kostnadsfritt får genomgå en mer djupgående synundersökning. Genom dessa insatser går det tidigt att fånga upp barn som har speciella behov.

De som sedan behöver glasögon får gratis begagnade glasögon vilka skickats från Sverige. Istället för att kasta bort de gamla så kan de återanvändas av personer som verkligen har ett starkt behov av dessa.

Pengar skickas också så att sjukhuset får möjlighet till att anställa både en optiker och en assistent som kan hjälpa till. Efter att detta projekt är avslutat är det inte meningen att allt bara ska rinna ut i sanden, utan kunskapen som bland annat lärarna har förvärvat sig ska föras vidare till nya lärare och andra som är intresserade. Tanken är att få in detta i skolsystemet och uppmuntra till att hjälpa elever få den utrustning som de behöver för att kunna studera, vilket är oerhört viktigt. Kunskap är makt, som många säger. Ett synfel ska inte behöva sätta stopp för studierna framöver utan såna enkla saker ska kunna åtgärdas.