Positiva projekt

Ett framgångsrikt projekt för hjälpa och inspirera barn att sig framåt i livet och i karriären var från Rosengård till Rosenbad. Där lyfts ensamkommande barn fram och får vara med och lära sig hur det går till i den svenska riksdagen och får tro på att oavsett varifrån man kommer, vilken hudfärg man har eller vilket ursprung man har så har man möjlighet att nå dit man vill i livet. Att bli en politiker i riksdagen kanske inte många barn egentligen drömmer om men det handlar om att sätta mål och att de faktiskt kan sikta precis hur högt de vill oavsett ursprung.

Det handlar om att få möjlighet till att skapa kontakter och få en väg in i det svenska samhället som många med utländska föräldrar kanske inte får annars. De får visa upp vilka de är och de får möta människorna som har makten och höra deras berättelser. De får möjligheten att ställa frågor och utvecklas som människor. Det är inte bara politiker som de får möjligheten att träffa utan också olika tjänstemän, journalister och så vidare. Människor som på olika sätt besitter makt att säga, tycka och tänka om det svenska samhället. Det motiverar ungdomarna till att fortsätta kämpa även när det är svårt och på så vis våga drömma och ha förhoppningar om framtiden trots all grymhet de upplevt.

Ibland kan det vara väldigt små saker som kan förändra liv, bara att få upp ögonen för att något är möjligt kan sporra unga sinnen att jobba hårt i skolan för att de har ett mål. Allt behöver inte heller handla om att man ska lyckas med sin utbildning, att se att det finns många saker man kan bli och att man kan lyckas i livet även om man inte är bäst i klassen är också något som är viktigt för unga att se.