Hjälpa andra att starta en förening

Att inte vara delaktig i ett samhälle är inte bra för någon. Att uppmuntra ungdomar som inte är med i någon förening att förstå hur pass hälsosamt och nyttigt det är kan vara bra både för ungdomarna och samhället i stort. Dels kan det handla om en förening där någon form av sport utövas och därför är det nyttigt för kroppen då man kommer iväg och får röra på sig.

Men det handlar lika mycket om den psykiska effekten att få vara delaktig och få möjligheten till att ha många vänner runt omkring sig. Genom att engagera sig i en förening och ta ställning för vissa samhällsfrågor så lär man sig också mycket om Sverige och hur det fungerar. Vissa saker hade man kanske aldrig fått reda på annars.

Att hjälpa ungdomar att komma igång med något är alltid bra. Det kan vara allt från att besöka olika fritidsgårdar och olika skolor, att försöka locka, engagera och förklara vikten av ett aktivt samhällsliv för barn och ungdomar från redan unga åldrar.

Det är viktigt att människor får en gedigen utbildning i vad som gäller i det svenska föreningslivet. Att fler får utbildning i först och främst hur man startar en förening, men att man också får lära sig vad som krävs av alla funktionärer och alla poster som behövs i en förening. Det vill säga ordförande, sekreterare och kassör men också hur föreningen drivs: vad som är ett måste och vad som är frivilligt i alla dessa föreningar.

Det gör att ungdomar kommer ut och engagerar sig. Kanske har man en idé om en egen förening eller väljer att gå med i någon. Genom att ha mer kunskap i vad som gäller och hur det fungerar så vågar också många ta steget ut och gå med och engagera sig i både det ena och det andra.