Hitta jobb i Sverige

Att det finns en hög arbetslöshet hos utlandsfödda i Sverige är ingen hemlighet. Det handlar delvis om att alla vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara på de kompetenser som människorna som kommer hit har med sig. Istället får de gå arbetslösa och att få in en fot på arbetsmarknaden är ofta mycket svårt.

Ett sätt att få ett jobb, även när det är svårt att få komma på anställningsintervju att starta sitt eget företag. Genom stöd och uppmuntran har allt fler fått möjligheten till att starta företag. Detta minskar också arbetslösheten. När företagen väl rullar på så kan de anställa fler och på sikt kommer arbetslösheten för utlandsfödda att minska.

Det handlar inte enbart om att minska arbetslösheten utan också att få människor att känna sig behövda. Att ha ett jobb att gå till handlar om så mycket mer än just ett jobb. För många handlar det också om att få en mening med livet. Inte bara gå omkring hemma och släpa benen efter sig.

Att driva eget företag är också något som många tycker är väldigt kul, även om det ibland kan vara stressigt, men om man vill pröva sina vingar finns det hjälp att få från Arbetsförmedlingen. Om man har varit arbetslös en viss tid har man rätt till flera olika typer av stöd, som man kan få medan man jobba med att få sitt företag på benen. Om man hittar rätt i sitt nya företag kan det känns helt rätt.

Det är viktigt att också lyfta fram och få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. I många kulturer är kvinnor hemma med barnen och tar hand om hemmet. Det är deras arbete och mannen är den som står för försörjningen. I Sverige ser ju verkligheten ut på lite annat sätt och därför är det extra viktigt att lyfta den målgruppen. Alla har rätt till ett arbete.