Category Archives: hjälpa

Att hjälpa barnen

Mycket fokus hamnar på ensamkommande flyktingbarn. Barnen är vår framtid och behöver på bästa sätt få hjälp att komma in i det svenska samhället och ta till sig av kulturen samtidigt som de inte ska glömma varifrån de kom.

Det är mycket aktivitet som ständigt pågår i olika föreningar i form av olika evenemang och projekt. Projekten bygger ofta på att ta till vara på erfarenheter och vad som man tyckte var kul innan krig och konflikt vände deras värld upp och ner. Det är viktigt att se till att barnen känner sig trygga, framförallt i sig själva men också i allt som händer runt omkring dem i samhället. De får möjligheten att kliva fram och visa vilka de är och vilka färdigheter som de faktiskt besitter. Kanske de kämpar i skolan med både att lära sig språket men också att förstå kulturen och samhället. Genom att få umgås med sina landsmän kan de slappna av och känna sig trygga i att de duger som de är.

Alltså handlar det mycket om att få gemenskap, både med barn och människor från Sverige men också med sina landsmän så att man kan integrera sig i samhället och lära sig leva i det nya landet med allt vad det innebär.

Om man kommer till Sverige när man är ung, är det förstås väldigt svårt på många sätt, men det är också lättar att ta sig in i ett nytt samhälle när man är ung. Mycket av ens värderingar och intressen formas tidigt i livet och man har också fördelen att man kan planera sin utbildning och karriär så att man på ett enklare sätt i framtiden kan få ett jobb i sitt nya hemland.

Att klara av integrationen i Sverige är en av de viktigaste frågorna vi står inför och det är något som vi inte har får misslyckas med varken som land eller som individer.

Positiva projekt

Ett framgångsrikt projekt för hjälpa och inspirera barn att sig framåt i livet och i karriären var från Rosengård till Rosenbad. Där lyfts ensamkommande barn fram och får vara med och lära sig hur det går till i den svenska riksdagen och får tro på att oavsett varifrån man kommer, vilken hudfärg man har eller vilket ursprung man har så har man möjlighet att nå dit man vill i livet. Att bli en politiker i riksdagen kanske inte många barn egentligen drömmer om men det handlar om att sätta mål och att de faktiskt kan sikta precis hur högt de vill oavsett ursprung.

Det handlar om att få möjlighet till att skapa kontakter och få en väg in i det svenska samhället som många med utländska föräldrar kanske inte får annars. De får visa upp vilka de är och de får möta människorna som har makten och höra deras berättelser. De får möjligheten att ställa frågor och utvecklas som människor. Det är inte bara politiker som de får möjligheten att träffa utan också olika tjänstemän, journalister och så vidare. Människor som på olika sätt besitter makt att säga, tycka och tänka om det svenska samhället. Det motiverar ungdomarna till att fortsätta kämpa även när det är svårt och på så vis våga drömma och ha förhoppningar om framtiden trots all grymhet de upplevt.

Ibland kan det vara väldigt små saker som kan förändra liv, bara att få upp ögonen för att något är möjligt kan sporra unga sinnen att jobba hårt i skolan för att de har ett mål. Allt behöver inte heller handla om att man ska lyckas med sin utbildning, att se att det finns många saker man kan bli och att man kan lyckas i livet även om man inte är bäst i klassen är också något som är viktigt för unga att se.

Hjälpa andra att starta en förening

Att inte vara delaktig i ett samhälle är inte bra för någon. Att uppmuntra ungdomar som inte är med i någon förening att förstå hur pass hälsosamt och nyttigt det är kan vara bra både för ungdomarna och samhället i stort. Dels kan det handla om en förening där någon form av sport utövas och därför är det nyttigt för kroppen då man kommer iväg och får röra på sig.

Men det handlar lika mycket om den psykiska effekten att få vara delaktig och få möjligheten till att ha många vänner runt omkring sig. Genom att engagera sig i en förening och ta ställning för vissa samhällsfrågor så lär man sig också mycket om Sverige och hur det fungerar. Vissa saker hade man kanske aldrig fått reda på annars.

Att hjälpa ungdomar att komma igång med något är alltid bra. Det kan vara allt från att besöka olika fritidsgårdar och olika skolor, att försöka locka, engagera och förklara vikten av ett aktivt samhällsliv för barn och ungdomar från redan unga åldrar.

Det är viktigt att människor får en gedigen utbildning i vad som gäller i det svenska föreningslivet. Att fler får utbildning i först och främst hur man startar en förening, men att man också får lära sig vad som krävs av alla funktionärer och alla poster som behövs i en förening. Det vill säga ordförande, sekreterare och kassör men också hur föreningen drivs: vad som är ett måste och vad som är frivilligt i alla dessa föreningar.

Det gör att ungdomar kommer ut och engagerar sig. Kanske har man en idé om en egen förening eller väljer att gå med i någon. Genom att ha mer kunskap i vad som gäller och hur det fungerar så vågar också många ta steget ut och gå med och engagera sig i både det ena och det andra.

Vikten av att se ordentligt

Det finns flera dolda aspekter av integration som man kanske inte alltid tänker på. Många som kommer till Sverige vill också hjälpa till i sina gamla hemländer. Något som för de allra flesta svenska föräldrar och barn ter sig som självklarheter kanske inte är det om man är fattig. Ett sådan exempel är barn som inte får allt de behöver för att klara sig i skolan, till exempel glasögon.

Att se illa och kämpa med läsning och liknande kan resultera i hemsk huvudvärk och svårigheter med koncentrationen, vilket såklart gör det väldigt svårt att ta till sig information och utveckla sig.

Ett enkelt sätt att råda bot på det här att man identifierar skolor med barn som är i riskzonen utför enkla synundersökningar. Med dessa kunskaper kan man upptäcka problem och behov hos många. Om behovet finns enligt lärarens undersökning så skickas de vidare med en remiss till sjukhuset där de kostnadsfritt får genomgå en mer djupgående synundersökning. Genom dessa insatser går det tidigt att fånga upp barn som har speciella behov.

De som sedan behöver glasögon får gratis begagnade glasögon vilka skickats från Sverige. Istället för att kasta bort de gamla så kan de återanvändas av personer som verkligen har ett starkt behov av dessa.

Pengar skickas också så att sjukhuset får möjlighet till att anställa både en optiker och en assistent som kan hjälpa till. Efter att detta projekt är avslutat är det inte meningen att allt bara ska rinna ut i sanden, utan kunskapen som bland annat lärarna har förvärvat sig ska föras vidare till nya lärare och andra som är intresserade. Tanken är att få in detta i skolsystemet och uppmuntra till att hjälpa elever få den utrustning som de behöver för att kunna studera, vilket är oerhört viktigt. Kunskap är makt, som många säger. Ett synfel ska inte behöva sätta stopp för studierna framöver utan såna enkla saker ska kunna åtgärdas.

Tryggare uppväxt i Sverige

Att uppfostra sina barn i Sverige är något som kan skilja sig ganska mycket från vad många är vana vid i sina hemländer, speciellt om man kommer från länder långt bort från Europa, både geografiskt och kulturellt.

Barnen brukar ofta vara mer flexibla än sina föräldrar och integrerar ofta relativt snabbt i samhället då de går i skolan och kommer i kontakt med det svenska samhället på ett helt annat sätt.

Genom dessa så kallade kulturkrockar kan föräldrar behöva hjälp att förstå vad som egentligen är okej och vad som inte är det. Vissa saker som i hemlandet var helt okej kan vara absolut förbjudet i Sverige. Barnaga kan vara ett sånt exempel.

Ett annat exempel som många upplever handlar om religion och tro. I Sverige finns otroligt många ateister och många troende som inte aktivt utövar sin tro på samma sätt som i många andra länder där tro och religion är otroligt viktigt.

Att uppfostra ett barn och själv försöka väga fram och tillbaka mellan rätt och fel är aldrig lätt. Det är extra svårt när man själv försöker förstå och hantera en kultur så olik sin egen. Att då försöka uppfostra ett barn som kanske tar åt sig den nya kulturen på ett sätt som man själv aldrig skulle ha gjort är svårt. Barnet ska ju ändå växa upp i det nya landet och behöver kanske ta åt sig av ett nytt sätt att tänka och agera.

Föräldrarna kan få råd och stöd från olika ideella föreningar och program från kommunerna i sitt föräldraskap och förhoppningsvis kan det bli lyckat för alla, både föräldrar och barn, att integrera sig i sitt nya hemland.

Det finns ju ofta väldigt mycket bra från andra kulturer som man också kan ta med sig för att ge sina barn en så bra uppfostran som möjligt, det blir lätt att man från svensk sida tror att man har hittat något bättre än allt annat, men så är inte alltid fallet.

Hitta jobb i Sverige

Att det finns en hög arbetslöshet hos utlandsfödda i Sverige är ingen hemlighet. Det handlar delvis om att alla vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara på de kompetenser som människorna som kommer hit har med sig. Istället får de gå arbetslösa och att få in en fot på arbetsmarknaden är ofta mycket svårt.

Ett sätt att få ett jobb, även när det är svårt att få komma på anställningsintervju att starta sitt eget företag. Genom stöd och uppmuntran har allt fler fått möjligheten till att starta företag. Detta minskar också arbetslösheten. När företagen väl rullar på så kan de anställa fler och på sikt kommer arbetslösheten för utlandsfödda att minska.

Det handlar inte enbart om att minska arbetslösheten utan också att få människor att känna sig behövda. Att ha ett jobb att gå till handlar om så mycket mer än just ett jobb. För många handlar det också om att få en mening med livet. Inte bara gå omkring hemma och släpa benen efter sig.

Att driva eget företag är också något som många tycker är väldigt kul, även om det ibland kan vara stressigt, men om man vill pröva sina vingar finns det hjälp att få från Arbetsförmedlingen. Om man har varit arbetslös en viss tid har man rätt till flera olika typer av stöd, som man kan få medan man jobba med att få sitt företag på benen. Om man hittar rätt i sitt nya företag kan det känns helt rätt.

Det är viktigt att också lyfta fram och få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. I många kulturer är kvinnor hemma med barnen och tar hand om hemmet. Det är deras arbete och mannen är den som står för försörjningen. I Sverige ser ju verkligheten ut på lite annat sätt och därför är det extra viktigt att lyfta den målgruppen. Alla har rätt till ett arbete.

Ideella föreningar och integration

I Sverige finns det många ideella föreningar som hjälper till med integration i det svenska samhället med möjlighet för både flickor och pojkar att gå. Man kan till exempel spela pingis, lira lite datorspel eller varför inte varva ner genom att måla eller pyssla med lite olika saker.

Man kan gå och simma. Många barn från krigshärjade länder har det tufft och behöver allt stöd so

m de kan få. Genom att få vara delaktig i aktiviteter tillsammans med andra barn i liknande situationer kan de finna mer glädje i vardagen. Det behöver inte vara så speciellt eller extraordinärt bara man får möjlighet till att komma från hemmet ett tag och göra något annat. Ha tankarna på annat håll.

Ett annat exempel som många behöver hjälp med är läxläsning. Här finns möjligheten till att få hjälp och fördjupa sig i sina läxor. Det är kanske inte helt lätt att hänga med i skolan och föräldrarna hemma kan inte alls svenska språket på samma nivå som barnet. Då kan det vara skönt att få hjälp av någon annan som gått igenom exakt samma som en själv.

Det gäller inte bara skolbarn utan också läxhjälp för personer som går på SFI. Utbildning är framtiden och därför är det viktigt att alla klarar av de mål och den utbildning som de erbjuds. Genom att lära sig svenska språket skapar man sig också en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att kunna prata och göra sig förstådd men det är också en viktig känsla för en själv att klara av det vardagliga livet i det nya landet som man kommit till.

Även om mycket sköts av kommunerna ska man alltså inte underskatta allt som görs av olika ideella organisationer som ofta har en bättre förståelse för vad olika utsatta grupper faktiskt behöver hjälp med.