Att hjälpa barnen

Mycket fokus hamnar på ensamkommande flyktingbarn. Barnen är vår framtid och behöver på bästa sätt få hjälp att komma in i det svenska samhället och ta till sig av kulturen samtidigt som de inte ska glömma varifrån de kom.

Det är mycket aktivitet som ständigt pågår i olika föreningar i form av olika evenemang och projekt. Projekten bygger ofta på att ta till vara på erfarenheter och vad som man tyckte var kul innan krig och konflikt vände deras värld upp och ner. Det är viktigt att se till att barnen känner sig trygga, framförallt i sig själva men också i allt som händer runt omkring dem i samhället. De får möjligheten att kliva fram och visa vilka de är och vilka färdigheter som de faktiskt besitter. Kanske de kämpar i skolan med både att lära sig språket men också att förstå kulturen och samhället. Genom att få umgås med sina landsmän kan de slappna av och känna sig trygga i att de duger som de är.

Alltså handlar det mycket om att få gemenskap, både med barn och människor från Sverige men också med sina landsmän så att man kan integrera sig i samhället och lära sig leva i det nya landet med allt vad det innebär.

Om man kommer till Sverige när man är ung, är det förstås väldigt svårt på många sätt, men det är också lättar att ta sig in i ett nytt samhälle när man är ung. Mycket av ens värderingar och intressen formas tidigt i livet och man har också fördelen att man kan planera sin utbildning och karriär så att man på ett enklare sätt i framtiden kan få ett jobb i sitt nya hemland.

Att klara av integrationen i Sverige är en av de viktigaste frågorna vi står inför och det är något som vi inte har får misslyckas med varken som land eller som individer.