Att hjälpa barnen

Att hjälpa barnen

Mycket fokus hamnar på ensamkommande flyktingbarn. Barnen är vår framtid och behöver på bästa sätt få hjälp att komma in i det svenska samhället och ta till sig av kulturen samtidigt som Mer »

Positiva projekt

Positiva projekt

Ett framgångsrikt projekt för hjälpa och inspirera barn att sig framåt i livet och i karriären var från Rosengård till Rosenbad. Där lyfts ensamkommande barn fram och får vara med och lära Mer »

Hjälpa andra att starta en förening

Hjälpa andra att starta en förening

Att inte vara delaktig i ett samhälle är inte bra för någon. Att uppmuntra ungdomar som inte är med i någon förening att förstå hur pass hälsosamt och nyttigt det är kan Mer »

Vikten av att se ordentligt

Vikten av att se ordentligt

Det finns flera dolda aspekter av integration som man kanske inte alltid tänker på. Många som kommer till Sverige vill också hjälpa till i sina gamla hemländer. Något som för de allra Mer »

Tryggare uppväxt i Sverige

Tryggare uppväxt i Sverige

Att uppfostra sina barn i Sverige är något som kan skilja sig ganska mycket från vad många är vana vid i sina hemländer, speciellt om man kommer från länder långt bort från Mer »

 

Att bli en del av samhället

Den här sidan handlar om hur viktigt det är att hjälpa människor in i det Svenska samhället. Vi kommer att lyfta fram olika sätt politiker och privatperson hjälper till men också framförallt hur mycket föreningslivet i Sverige kan bidra till att få in människor i samhället.

En viktig del i arbetet är att få in ungdomar i det svenska samhället på olika sätt. Det kan handla om idrott eller andra typer av aktiviteter. Det kan också vara studiecirklar men så mycket mer än så.

Att fly från sitt hemland och se krig och andra saker är en hemsk upplevelse och något som många behöver hjälp med att bearbeta när de kommer till sitt nya land.

Att främja jämlikhet mellan män och kvinnor är något som är väldigt viktigt, och också något som inte alltid är en självklarhet för människor med annan bakgrund. Det är viktigt att dessa människor får möjligheten till att lära sig och utvecklas i det nya samhället. Både att anpassa sig till vad som gäller här, men också att ta till vara på sin kultur och sina traditioner.

En sak som är viktigt är att barn och unga inte glömmer varifrån de kommer och får därför möjligheten till att lära sig sitt hemlands språk och lära sig om dess seder och kultur. Det är viktigt arbete i den värld vi idag lever i, en värld som på gott och ont blir mer och mer likformig på grund av att vi ser samma filmer och lyssnar på samma musik som i många andra länder.