Att hjälpa barnen

Att hjälpa barnen

Mycket fokus hamnar på ensamkommande flyktingbarn. Barnen är vår framtid och behöver på bästa sätt få hjälp att komma in i det svenska samhället och ta till sig av kulturen samtidigt som Mer »

Positiva projekt

Positiva projekt

Ett framgångsrikt projekt för hjälpa och inspirera barn att sig framåt i livet och i karriären var från Rosengård till Rosenbad. Där lyfts ensamkommande barn fram och får vara med och lära Mer »

Hjälpa andra att starta en förening

Hjälpa andra att starta en förening

Att inte vara delaktig i ett samhälle är inte bra för någon. Att uppmuntra ungdomar som inte är med i någon förening att förstå hur pass hälsosamt och nyttigt det är kan Mer »

Vikten av att se ordentligt

Vikten av att se ordentligt

Det finns flera dolda aspekter av integration som man kanske inte alltid tänker på. Många som kommer till Sverige vill också hjälpa till i sina gamla hemländer. Något som för de allra Mer »

Tryggare uppväxt i Sverige

Tryggare uppväxt i Sverige

Att uppfostra sina barn i Sverige är något som kan skilja sig ganska mycket från vad många är vana vid i sina hemländer, speciellt om man kommer från länder långt bort från Mer »

 

Att bli en del av samhället

Den här sidan handlar om hur viktigt det är att hjälpa människor in i det Svenska samhället. Vi kommer att lyfta fram olika sätt politiker och privatperson hjälper till men också framförallt hur mycket föreningslivet i Sverige kan bidra till att få in människor i samhället.

En viktig del i arbetet är att få in ungdomar i det svenska samhället på olika sätt. Det kan handla om idrott eller andra typer av aktiviteter. Det kan också vara studiecirklar men så mycket mer än så.

Att fly från sitt hemland och se krig och andra saker är en hemsk upplevelse och något som många behöver hjälp med att bearbeta när de kommer till sitt nya land.

Att främja jämlikhet mellan män och kvinnor är något som är väldigt viktigt, och också något som inte alltid är en självklarhet för människor med annan bakgrund. Det är viktigt att dessa människor får möjligheten till att lära sig och utvecklas i det nya samhället. Både att anpassa sig till vad som gäller här, men också att ta till vara på sin kultur och sina traditioner.

En sak som är viktigt är att barn och unga inte glömmer varifrån de kommer och får därför möjligheten till att lära sig sitt hemlands språk och lära sig om dess seder och kultur. Det är viktigt arbete i den värld vi idag lever i, en värld som på gott och ont blir mer och mer likformig på grund av att vi ser samma filmer och lyssnar på samma musik som i många andra länder.

Viktigt att ta hand om sin hälsa

Människor som flyr från sitt hemland gör inte det för att det är roligt eller av någon liknande anledning. De flyr för sitt liv och har fått se hemskheter som en infödd svensk inte ens kan föreställa sig. Familjemedlemmar som sprängts i luften framför dem, en pappa som blivit skjuten framför dem och annat hot och våld.

Att sedan fly och inte ha med sig mer än kläderna på kroppen och vad man kan bära är ett trauma i sig. När de väl når Sverige så ska de under en lång tid, ofta längre än ett år, gå i ovissheten om de kommer att få stanna eller om de tvingas återvända till sitt hemland.

Anledningen till flykt kan vara krig och att lokalbefolkning inte kan var säker, en politisk åsikt som man inte får ha i landet eller en sexuell läggning. Oavsett är det ett enormt trauma och något som måste bearbetas.

När man har varit med om något sånt här kan det vara bra att prata med någon, till exempel en psykolog som hjälper och arbetar med människor för att få dem att känna säkerhet i det nya landet de befinner sig i. Här får man ha en åsikt och man får vara homosexuell.

Rädslor för bomber och explosioner behöver bearbetas och nattsömnen måste fungera. Det finns terapier anpassade för olika grupper av människor. Ensamkommande barn är en grupp som det hela tiden arbetas mycket med. Att komma utan nära anhöriga till ett okänt land och försöka skaffa sig en framtid är riktigt tufft och svårt. Det finns därför ett extra stort behov av stöd och hjälp.

Att landa i en enkel och relativt trygg vardag är inte det alltid heller det enklaste, man kan tycka att saker ter sig meningslösa i förhållande till de upplevelser om man har varit med om tidigare.

Ett liv med personlig assistans

Personlig assistans är idag en ifrågasatt hjälpinsats. Men vad innebär egentligen personlig assistans och varför finns det? Grunden är synen på ett jämlikt samhälle. Att alla i Sverige ska ha möjlighet till att vara en del av vårt samhälle, oavsett ålder, kön, ursprung eller handikapp. Ett land som är till för alla. Samhället är dock i sin naturliga utformning långt ifrån anpassat för alla. Det överbryggar vi med olika hjälpresurser. Personlig assistans gör det möjligt för personer som lever med funktionsnedsättning att på bästa sätt kunna leva som andra människor utan funktionsnedsättning. En personlig assistent hjälper till med det som är svårt för brukaren att klara själv. På så sätt är det möjligt att ta hand om sina barn, ha ett jobb, ta hand om hemmet, ha en innehållsrik fritid, mm. Alternativet, ett liv där det inte finns hjälp, innebär för många en otroligt negativ försämring av livskvalitet. Bara en sådan basal sak som att gå på toaletten själv, kan bli omöjlig. I dagens tider när den personliga assistansen diskuteras så borde vi alla vara glada över den utvecklingen som skett de senaste åren. Utveckligen har inneburit att fler och fler blir en del av vårt samhälle. Att människor med funktionshinder tack vare personlig assistans kan leva fritt liv. Alternativet är inte en utveckling jag vill se.

Behöver du hjälp med din personliga assistans? Det här assistansbolaget i Örebro, www.carelli.se, kan hjälpa er med personlig assistans.